top of page

Latten, Kantholz

Beschaffenheit:

frisch, getrocknet

Oberfläche:

sägerau, gehobelt

Holzarten:

Fichte, Tanne, Lärche

Dimensionen: 

23x38 mm bis 100x100 mm

Hersteller:

bottom of page